zaterdag 10 februari 2024

Wat doet dat grijze pijpje daar?

Net voordat je bij de kantine bent steekt er, links van je, een grijs pijpje uit de grond. Er zit een rode dop op. Dat grijze pijpje is niets minder dan onze nieuwe waterput. Je zou kunnen denken: hebben we nog geen water genoeg? Ja, momenteel wel. Maar in mei of juni zou er weer een droogte kunnen komen, zoals vorig jaar en dan snakken we opnieuw naar water om onze gewassen te kunnen begieten. De oude put gaf niet meer voldoende water. Met deze nieuwe (35 meter diep!) kunnen we weer jaren vooruit!  

donderdag 25 januari 2024

De vorst voorbij: de woensdagochtendploeg steekt de handen uit de mouwen!

 Op 24 januari kon er weer een schop de grond in. Of het nu schatgraven of bomen-rooien was, het gebeurde ondanks de blubber met veel enthousiasme! Zie bijgaande foto's. 







woensdag 1 november 2023

 Een van onze medetuinders waarschuwt ons voor het volgende: 

Een veel voorkomende ziekte op de Dahlias is gal, dit is een zeer besmettelijke ziekte en de knollen moeten helaas dan ook verwijderd worden en in de grijze kliko verdwijnen. Vooral niet opnieuw planten! Bijgaand wat foto’s van voorbeelden van gal op de knollen. 






 

Het zachte weer in de voorbije maanden heeft er voor gezorgd dat er nog van alles geoogst kon worden van klein maar fijn naar heel erg groot. Een van onze tuinders trof een grote vleestomaat aan van wel 698 gram! Zie onderstaande foto. 

Een ander lid heeft zich gespecialiseerd in het kweken van pompoenen en hij meldde vol trots dat hij een muskaat-pompoen heeft gekweekt van 10,9 kg! Zie ook onderstaande foto. 

Mocht je na het lezen hiervan ook interesse hebben gekregen in het kweken van je eigen producten in een volkstuin, neem dan contact met ons op via: rooisevolkstuin@kpnmail.nl. 




vrijdag 1 september 2023

 


Knolvoet: een vervelende kolenziekte

Knolvoet is zéér moeilijk te bestrijden. Mede door de groeiende vraag naar allerhande koolsoorten en het steeds populairder worden van bepaalde soorten zoals broccoli, Chinese kool, koolrabi … maakt dat er intenser gekweekt wordt op dezelfde percelen, zonder vruchtafwisseling, waardoor deze besmet raken met deze grondschimmel en dit voor vele jaren. De ziekte is alom verspreid (wereldwijd), dit al meerdere eeuwen (15e eeuw) en belaagt de kruisbloemigen maar bovenal de koolgewassen. Het gezegde “groeien als kool” is zeker niet toepasselijk als we met de schimmel geconfronteerd worden.

 

Over de schimmel.

Knolvoet (Plasmodiophora brassicae) is een slijmzwam met een uitgesproken ziektebeeld die alleen terug te vinden is bij de familie van de kruisbloemigen en meer in het bijzonder bij het geslacht « Brassica » waartoe de koolgewassen behoren. Op de wortels van deze planten gaan rustsporen kiemen (= primitieve schimmelzaden) bij een grondtemperatuur van minimum 12° C. Hoe hoger de grondtemperatuur, hoe vlugger en sneller de aantasting. Daarom is de ziekte ook minder uitgesproken bij vroege of late teelt. Door celdeling ontstaan de typische gezwellen op koolwortels. Na enige tijd gaat deze knolvormige aanwas rotten, de schimmel blijft achter in de grond en er komen nieuwe rustsporen. Bij de volgende teelt op hetzelfde perceel slaat de schimmel opnieuw toe! Ook op onkruiden die tot de familie der kruisbloemigen behoren blijft de schimmel voortleven (herderstasje, akkerkers, pinksterbloem …).

 

Ziektebeeld.

·        -Aangetaste wortels van kolen zwellen op tot grote knollen (soms een sinaasappel dik) die in een later     stadium rotten.

·         -De bladeren van vooral oudere planten worden slap bij warm weer: dit komt omdat de zieke wortels onvoldoende water kunnen opnemen.

·         -De bladeren vertonen een typische, loodachtige verkleuring.

·        - Aangetaste planten groeien minder en worden niet volwassen.

·         -Wanneer de plant uit de grond wordt getrokken ziet men op de wortels van de kool knolvorming die      meestal onregelmatig van vorm is.

 

 

Oorzaak.

·         -Gebrek aan vruchtwisseling, steeds kolen of andere kruisbloemigen kweken op hetzelfde perceel.

·         -Op grond met een lage zuurtegraad (pH) komt de ziekte vaker voor. Een pH van 5,8 is ideaal voor          kieming van de sporen, een pH boven de 7,2 verminderd de infectie.

·         -Koolplanten raken vaker besmet op lichte dan op zware gronden.

·         -Hoe vochtiger de grond hoe groter het besmettingsgevaar.

·        -Verspreiding van de ziekte kan ook door machines, besmet plantgoed , besmette compostgrond,           stalmest van aangetast koolvoeder en de al eerder geciteerde onkruiden.

·         -Bodeminsecten en (regen)wormen kunnen de schimmel verplaatsen.

 

Remedie

De beste remedie is uiteraard voorkomen:

Ø  Op besmette grond gedurende zeven jaar geen kolen of andere kruisbloemige planten (Arabis, Alyssum, Iberis …) kweken. Ook de hierboven genoemde onkruiden vermijden. Zorgen voor vruchtafwisseling is de boodschap.

Ø  De zuurtegraad (pH) van de grond verhogen met kalkhoudende meststoffen of met gebluste kalk, kalkcyanamide, overbekalking kan wel leiden tot gebreksziekten bij bepaalde gewassen!

Ø  Als het kan op zware, niet te natte grond kweken.

Ø  Steeds gezonde planten kopen of beter: zaai en pot zelf uw koolplanten in zuivere potgrond vrij van knolvoetziekte.

Ø  Geen bladeren of koolstronken op de composthoop gooien, liever in de gft-container.

Ø  Stalmest gebruiken van landbouwbedrijven die geen kolen voederen aan hun dieren.

Ø  Er zijn resistente soorten op de markt (bloemkool en Chinese kool zijn het gevoeligst, boerenkool en spruitkool het best bestand).

Ø  Maak je materiaal en gereedschap goed schoon of ontsmet dit vóór gebruik op een gezond perceel.

vrijdag 30 juni 2023

De oogst is begonnen!

Nadat we de aardbeien en de eerste komkommers mochten plukken, zijn nu de tuinbonen aan de beurt, zoals op deze foto van een trotse tuinder te zien is.