woensdag 1 november 2023

 Een van onze medetuinders waarschuwt ons voor het volgende: 

Een veel voorkomende ziekte op de Dahlias is gal, dit is een zeer besmettelijke ziekte en de knollen moeten helaas dan ook verwijderd worden en in de grijze kliko verdwijnen. Vooral niet opnieuw planten! Bijgaand wat foto’s van voorbeelden van gal op de knollen. 


 

Het zachte weer in de voorbije maanden heeft er voor gezorgd dat er nog van alles geoogst kon worden van klein maar fijn naar heel erg groot. Een van onze tuinders trof een grote vleestomaat aan van wel 698 gram! Zie onderstaande foto. 

Een ander lid heeft zich gespecialiseerd in het kweken van pompoenen en hij meldde vol trots dat hij een muskaat-pompoen heeft gekweekt van 10,9 kg! Zie ook onderstaande foto. 

Mocht je na het lezen hiervan ook interesse hebben gekregen in het kweken van je eigen producten in een volkstuin, neem dan contact met ons op via: rooisevolkstuin@kpnmail.nl. 
vrijdag 1 september 2023

 


Knolvoet: een vervelende kolenziekte

Knolvoet is zéér moeilijk te bestrijden. Mede door de groeiende vraag naar allerhande koolsoorten en het steeds populairder worden van bepaalde soorten zoals broccoli, Chinese kool, koolrabi … maakt dat er intenser gekweekt wordt op dezelfde percelen, zonder vruchtafwisseling, waardoor deze besmet raken met deze grondschimmel en dit voor vele jaren. De ziekte is alom verspreid (wereldwijd), dit al meerdere eeuwen (15e eeuw) en belaagt de kruisbloemigen maar bovenal de koolgewassen. Het gezegde “groeien als kool” is zeker niet toepasselijk als we met de schimmel geconfronteerd worden.

 

Over de schimmel.

Knolvoet (Plasmodiophora brassicae) is een slijmzwam met een uitgesproken ziektebeeld die alleen terug te vinden is bij de familie van de kruisbloemigen en meer in het bijzonder bij het geslacht « Brassica » waartoe de koolgewassen behoren. Op de wortels van deze planten gaan rustsporen kiemen (= primitieve schimmelzaden) bij een grondtemperatuur van minimum 12° C. Hoe hoger de grondtemperatuur, hoe vlugger en sneller de aantasting. Daarom is de ziekte ook minder uitgesproken bij vroege of late teelt. Door celdeling ontstaan de typische gezwellen op koolwortels. Na enige tijd gaat deze knolvormige aanwas rotten, de schimmel blijft achter in de grond en er komen nieuwe rustsporen. Bij de volgende teelt op hetzelfde perceel slaat de schimmel opnieuw toe! Ook op onkruiden die tot de familie der kruisbloemigen behoren blijft de schimmel voortleven (herderstasje, akkerkers, pinksterbloem …).

 

Ziektebeeld.

·        -Aangetaste wortels van kolen zwellen op tot grote knollen (soms een sinaasappel dik) die in een later     stadium rotten.

·         -De bladeren van vooral oudere planten worden slap bij warm weer: dit komt omdat de zieke wortels onvoldoende water kunnen opnemen.

·         -De bladeren vertonen een typische, loodachtige verkleuring.

·        - Aangetaste planten groeien minder en worden niet volwassen.

·         -Wanneer de plant uit de grond wordt getrokken ziet men op de wortels van de kool knolvorming die      meestal onregelmatig van vorm is.

 

 

Oorzaak.

·         -Gebrek aan vruchtwisseling, steeds kolen of andere kruisbloemigen kweken op hetzelfde perceel.

·         -Op grond met een lage zuurtegraad (pH) komt de ziekte vaker voor. Een pH van 5,8 is ideaal voor          kieming van de sporen, een pH boven de 7,2 verminderd de infectie.

·         -Koolplanten raken vaker besmet op lichte dan op zware gronden.

·         -Hoe vochtiger de grond hoe groter het besmettingsgevaar.

·        -Verspreiding van de ziekte kan ook door machines, besmet plantgoed , besmette compostgrond,           stalmest van aangetast koolvoeder en de al eerder geciteerde onkruiden.

·         -Bodeminsecten en (regen)wormen kunnen de schimmel verplaatsen.

 

Remedie

De beste remedie is uiteraard voorkomen:

Ø  Op besmette grond gedurende zeven jaar geen kolen of andere kruisbloemige planten (Arabis, Alyssum, Iberis …) kweken. Ook de hierboven genoemde onkruiden vermijden. Zorgen voor vruchtafwisseling is de boodschap.

Ø  De zuurtegraad (pH) van de grond verhogen met kalkhoudende meststoffen of met gebluste kalk, kalkcyanamide, overbekalking kan wel leiden tot gebreksziekten bij bepaalde gewassen!

Ø  Als het kan op zware, niet te natte grond kweken.

Ø  Steeds gezonde planten kopen of beter: zaai en pot zelf uw koolplanten in zuivere potgrond vrij van knolvoetziekte.

Ø  Geen bladeren of koolstronken op de composthoop gooien, liever in de gft-container.

Ø  Stalmest gebruiken van landbouwbedrijven die geen kolen voederen aan hun dieren.

Ø  Er zijn resistente soorten op de markt (bloemkool en Chinese kool zijn het gevoeligst, boerenkool en spruitkool het best bestand).

Ø  Maak je materiaal en gereedschap goed schoon of ontsmet dit vóór gebruik op een gezond perceel.

vrijdag 30 juni 2023

De oogst is begonnen!

Nadat we de aardbeien en de eerste komkommers mochten plukken, zijn nu de tuinbonen aan de beurt, zoals op deze foto van een trotse tuinder te zien is. woensdag 24 mei 2023

Tijdens Rooi zet de bloemetjes buiten op 21 mei 2023 werden de diverse plantjes vol enthousiasme aan het Rooise publiek aangeboden. Zie bijgaande foto's. 


maandag 8 mei 2023

Op zondag 21 mei aanstaande wordt er een marktactiviteit op het Kerkplein gehouden tussen 14.00 en 17.00 uur met de naam: Rooi zet de bloemetjes buiten

De Rooise Tuinvereniging doet hier ook aan mee. We willen tijdens deze markt eigen gekweekte plantjes te koop aanbieden voor een schappelijke prijs. We hopen op veel belangstelling vanuit onze leden en zeg het ook tegen familie, vrienden en buren! 

maandag 24 april 2023

donderdag 6 april 2023

Overdekt terras bij de kantine

De afgelopen weken is er keihard gewerkt aan de overkapping van ons terras op het Wimke van der Heijdenplein. Gisteren (05-04-23) werden de dakplaten aangebracht. Zie bijgaande foto's. En vanochtend is het geheel al ingewijd tijdens het gezamenlijke koffiedrinken! 


maandag 27 maart 2023

zaterdag 18 maart 2023

Een nieuw lid, George, stelt zich voor: 

Als nieuw lid van de Rooise volkstuinvereniging wil ik me even voorstellen.

Geboren in Tilburg, getrouwd en later 7 jaar in Someren gewoond.

Hier had ik een biologisch dynamische volkstuin van 150 vierkant meter.

In die tijd werkte ik als vertegenwoordiger en teeltadviseur voor Nunhemszaden uit Haelen.

Ik verkocht alle groenten zaden waar van je het eindproduct kunt kopen in de supermarkt.

Eerst in Brabant, later in heel Nederland en in de Benelux. Later gespecialiseerd in de vollegrondsgroenten.

Nu woon ik al 39 Jaar in sint Odenrode en onderhoud ook enkele tuinen als hovenier, mijn laatste beroep. Omdat ik bij Jan A. een stukje van zijn grond beteelde met pompoenplanten, wat nu niet meer kan, heb ik een stukje kunnen bemachtigen op de tuin met nummer 1.

Tijdens mijn vakantie in Griekenland en Turkije keek ik altijd naar planten of bomen met zaden. Die ik dan later opkweekte en weer af gaf aan geïnteresseerden. De natuur heeft mij altijd geboeid en ik wandel er graag in om te zien hoe deze verandert in het jaar.

Misschien kan ik mensen helpen met vragen, dus ik hoor wel of ik iets extra's kan betekenen voor jullie.

 

Groeten George of Sjors Zoontjens.maandag 6 februari 2023

 

Tijdens de ledenvergadering van 25-01-2023 kwam het tegengaan van preivlieg/uienvlieg ter sprake. Ook werd de preimot genoemd. In Wikipedia is onder meer het volgende te vinden:

De uienvlieg (Delia antiqua) komt voor op allium-soorten, zoals ui en prei en wordt ook wel preivlieg genoemd. De vlieg zet haar eitjes in mei af aan de voet van de plant en bij prei in een later groeistadium ook in het hart van de plant. De witte maden vreten aan de voet of in het hart van de plant, waardoor de bladeren geel worden en ten slotte afsterven. De uienvlieg komt van nature voor in Europa.

De preimot (Acrolepiopsis assectella), is een vlinder uit de familie van de koolmotten (Plutellidae). De spanwijdte bedraagt ongeveer 12 millimeter. De soort overwintert als imago. De soort komt verspreid over Europa en Siberië voor en heeft als exoot Noord-Amerika bereikt.

Mogelijke behandelingen die genoemd worden:

·         Als je last hebt van deze beestjes dan kun je het best fijnmazig insectengaas gebruiken.

·         Ook biologisch kun je werken door een rijtje afrikanen bloemen te planten tussen de rijen of te zaaien.

·         Altijd aangetaste planten en afval verwijderen vanwege de infectie in de grond.

dinsdag 10 januari 2023

De avond van de ledenvergadering op 25 januari 2023 zal worden afgesloten met een interessante presentatie over het ontstaan en de ontwikkeling van volkstuinen. 

maandag 2 januari 2023

Jaarvergadering

 woensdag 25 januari 19.30 jaarvergadering!


Geef je op via de link in je mailbox !